Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostało powołane do spełniania ściśle ustanowionych celów zawartych w statucie Towarzystwa zawierającym przepisy określające zakres, cel działalności oraz prawa i obowiązki członków.

Oddział Roztoczański realizuje założenia statutowe przez aktywność naukową w zakresie poszerzania wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, resuscytacji oraz terapii bólu poprzez organizację zjazdów, konferencji, zebrań naukowych w formie szkoleń oraz innych spotkań mających charakter naukowy.

Pobierz Statut PTAiIT

 

Przystąp do Towarzystwa

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Towarzystwa proszone są o wypełnienie formularza deklaracji członkowskiej PTAiIT na stronie ptaiit.org.

 

Zarząd Oddziału

Wybrany na Walnym Zebraniu Oddziału w dniu 26.09.2017 r.

Przewodniczący
dr n. med. Michał Borys
II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 1 w Lublinie
tel. 81 532 27 13
e-mail: anestezjologia@spsk1.lublin.pl

Wiceprzewodniczący
dr Piotr Sikorski

Skarbnik
Dr Ireneusz Pasztelan

Sekretarz
Dr Beata Potręć-Studzińska

Komisja Rewizyjna Roztoczańskiego Oddziału PTAiIT
Przewodniczący – dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Wiceprzewodniczący – dr n. med. Tomasz Kraczkowski