Kontakt

Oddział Roztoczański

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM SPSK nr 1
ul. Staszica 16
20-081 Lublin
tel.: 81 532 27 13
fax: 81 534 97 12
e-mail: anestezjologia@spsk1.lublin.pl