Intensywna nauka specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii

Wywiad z dr hab. Mirosławem Czuczwarem – przewodniczącym Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej (edycja VI w czerwcu b.r.) Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii.

Ewa Biernacka: II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1 w Lublinie jest ośrodkiem znanym w Polsce jako ostatnia deska ratunku dla chorych z ciężkimi zakażeniami układu oddechowego i najcięższymi postaciami niewydolności oddechowej, tu działa bowiem Ponadregionalny Ośrodek Pozaustrojowego Leczenia Niewydolności Wielonarządowej.  Obecnie jako jej kierownik, ale i wcześniej,  animował pan organizacyjnie i naukowo międzynarodowe Konferencje Naukowo-Szkoleniowe (edycja VI w czerwcu b.r.). Jaka jest geneza cyklicznych spotkań: „Nowe wyzwania – stare problemy w anestezjologii i intensywnej terapii”?

Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar: Organizacyjnie zapoczątkował je Oddział Roztoczański PTAiIT, a prowadzili je prezesi oddziałów, m.in. były prezes Towarzystwa prof. Krzysztof Przesmycki, kierujący przede mną II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie. Spotkania te miały charakter integracyjno-naukowy, odbywały się początkowo w Krasnobrodzie na Roztoczu, a potem m.in w Janowie Lubelskim, Nasutowie i Serpelicach, gromadząc przede wszystkim lekarzy anestezjologów z terenu woj. lubelskiego. Kiedy 6 lat temu zaprosiliśmy kolegów z oddziałów Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Warmińsko-Mazurskiego, gremium uczestników niepomiernie wzrosło liczebnie i pomieścić zdołało nas (ok. 200 osób) – po długich poszukiwaniach – nowe wspaniałe miejsce w Cedzynie w woj. świętokrzyskim w pobliżu Kielc. W kolejnym roku frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – ponad 300 osób – przybył mniej więcej co szósty specjalista anestezjolog praktykujący w Polsce (sic!), zainteresowany programem naukowym i zapewne też zaciekawiony opowieściami na temat kongresowej atmosfery – utkanej z eksperckiej wiedzy, doświadczeń z praktyk warsztatowych, z koleżeńskiej wymiany myśli i konsultacji przypadków klinicznych – wzbogaconej programem nieformalnym, kulturalnym, dostarczającym relaksu i wrażeń.

Specyfiką konferencji jest duża różnorodność tematów 3-dniowego programu, zamierzona przez układający agendę Komitet Naukowy – by każdy z gości mógł znaleźć interesującą go sesję, co w przypadku tak szerokiej specjalizacji angażuje wszystkie moce sztuki wyboru. Adresujemy do szerokiego grona lekarzy praktyków tematy „stare”, które towarzyszą anestezjologii i intensywnej terapii od zarania dziejów (leczenie bólu, przygotowanie pacjenta do zabiegu, leczenie zakażeń),  oraz „nowe”; proponujemy tematy rutynowe, zawsze aktualne, oraz innowacyjne (nowe technologie, protokoły terapeutyczne) czy stanowiące wyzwanie lub problem (współpraca z chirurgami zabiegowymi, kwestia bezpieczeństwa, odpowiedzialności prawnej za proces terapeutyczny). Poruszamy tematy z zakresu technik znieczulenia, zagadnień ratownictwa, intensywnej terapii itp. – w formie wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych. Lekarze praktycy, mimo ogromnego postępu medycyny, mimo dostępności wiedzy i nowych wytycznych – miewają wątpliwości, które na konferencji mają szansę przedyskutować i znaleźć ich rozwiązanie. Zapraszamy nie tylko anestezjologów, ale też chirurgów, radiologów, internistów, lekarzy z różnych ośrodków ze świata, co poszerza naszą wiedzę także o inne niż własne i inne niż polskie doświadczenia zawodowe. Ta zamierzona wielowątkowość i tematów i form przekazu ma przynieść naszym gościom satysfakcję z uczestniczenia w konferencji, która wzbogaca ich codzienną pracę o nowe informacje, wiedzę praktyczną – o poczucie bycia na bieżąco.

Jakie zagadnienia są adresowane do lekarzy „intensywistów”?

Konkretne, pojawiające się w codziennej praktyce większości z nich – płynoterapia, żywienie, wentylacja mechaniczna, pozaustrojowe techniki wspomagania krążenia czy oddychania. Liczymy na to, że dyskusje na takie tematy pozwolą każdemu obecnemu na danej sesji lekarzowi wyrobić sobie własne zdanie, pomogą mu wykorzystać zdobyte informacje w pracy w swoim ośrodku.

Jako przewodniczący Komitetu Naukowego zna pan tegoroczny program…

Zaczynamy od problemu dyskutowanego od początku XX wieku, czyli zasad stosowania płynoterapii okołooperacyjnej, który okresowo jest szerzej poruszany w związku z pojawieniem się nowych hipotez, płynów, leków – i trzeba wiedzieć, jak je stosować. Będzie sesja poświęcona anestezji regionalnej, na której będziemy mówić o blokadach nerwów obwodowych w pewnych często wykonywanych procedurach chirurgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii. Będziemy gościć prof. Jochena Straussa z zespołem z kliniki Helios z Berlina w wykładem na temat protokołu ERAS w anestezjologii. Przewidziana jest sesja poświęcona neurochirurgii – o odrębnościach postępowania w znieczuleniu pacjenta neurochirurgicznego. Poprowadzi ją prof. Cezary Pakulski ze Szczecina z koleżanką z oddziału dr Beatą Rzewuską i jej bratem Krzysztofem, neurochirurgiem. Doktor Agata Andrzejewska powie o protokole ERAS w neurochirurgii, co jest bez wątpienia prawdziwą nowością. W sobotę – klasyka gatunku – czyli wyzwania w prowadzeniu anestezji w XXI wieku, leczenie zakażeń na OIT z wykładami m.in. prof. Lidii Gil i prof. Dorela Sandesca, a także sesja poświęcona terapiom pozaustrojowym, gdzie będzie można posłuchać wykładu gościa z Chin prof. Penga. W sobotę będzie można także wziąć udział w sesji organizowanej przez sekcję intensywnej terapii Polskiego Towarzystwa Kardiologii, prowadzonej przez prof. Agnieszkę Tycińską i prof. Marka Gierlotkę. Na koniec dnia planowana jest tradycyjna  sesja POLSPEN, prowadzona przez prezesa tej największej organizacji w Polsce zajmującej się leczeniem żywieniowym prof. Stanisława Kłęka. W niedzielę odbędzie się sesja poświęcona udrażnianiu dróg oddechowych (prowadzący prof. Tomasz Gaszyński). Spotkamy się na sesji pytań i odpowiedzi z konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. Radosławem Owczukiem z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Na kolejnej sesji zreferujemy wyniki najnowszych badań naukowych w „naszej” dziedzinie i omówimy ich potencjalny wpływ na codzienną praktykę.

Tegoroczni goście specjalni – poza już wymienionymi?

Profesor Dileep Lobo – światowej sławy specjalista od płynotrapii okołooperacyjnej, prof. Sandesc z Rumunii, wiceminister zdrowia Rumunii, zarazem aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Anestezjologów. Spodziewamy się też wielu polskich wybitnych specjalistów: prof. Waldemara Machały, prof. Jacka Sobockiego, prof. Łukasza Krzycha i wielu, wielu innych znakomitych gości.

Które z poruszanych tu zagadnień jest pana „konikiem”?

Bardzo lubię temat leczenie zakażeń w ramach intensywnej terapii i kwestie związane  z żywieniem.

Wspomniał pan o XXI wieku w kontekście postępu w medycynie?

Na sesji, o którą pani pyta, omówimy trendy światowe i miejsce Polski na ich tle – czy np. będziemy szli w kierunku większej roli personelu średniego, jak w Skandynawii, czy intensywna terapia stanie się odrębną specjalizacją, jak w Niemczech, jak się odnajdziemy w obliczu wejścia w życie ustawy ryczałtowej itp. Wiele takich kwestii organizacyjno-politycznych poruszymy w debacie z konsultantem krajowym. Chcielibyśmy znać przyszłe warunki naszej pracy, przygotować się do zmian, które są pewne – ale nieznane co do ich materii i zakresu.

Proszę o kilka słów o sobie…

Jestem anestezjologiem z wyboru, a nie z przypadku,  decyzję o wyborze tej specjalizacji podjąłem na 1. roku studiów i konsekwentnie tą drogą podążałem, pracując w kole naukowym, potem tuż po studiach w II Klinice jako asystent okołodydaktyczny, a po zdobyciu kolejnych tytułów naukowych, zostając jej kierownikiem. Do zeszłego roku przewodniczyłem strukturom Roztoczańskiego Towarzystwa Anestezjologów. W planie mam dalsze rozwijanie działalności naukowo-dydaktycznej, w ramach działalności statutowej Kliniki. Mam nadzieję, że konferencje w Cedzynie będą się rozwijać, że pozostaną forum ciekawych i inspirujących merytorycznie spotkań całego środowiska. A w związku z najbliższą VI Konferencją najbardziej cieszę się na występ kolegów z zespołu The Doctors – będą grać w piątek!