Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostało powołane do spełniania ściśle ustanowionych celów zawartych w statucie Towarzystwa zawierającym przepisy określające zakres, cel działalności oraz prawa i obowiązki członków.

Oddział Roztoczański realizuje założenia statutowe przez aktywność naukową w zakresie poszerzania wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, resuscytacji oraz terapii bólu poprzez organizację zjazdów, konferencji, zebrań naukowych w formie szkoleń oraz innych spotkań mających charakter naukowy.

Nowa strona Towarzystwa umożliwi Państwu w sposób szybki i sprawny uzyskanie niezbędnych informacji, które zostały tematycznie podzielone na następujące działy:

Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Przewodniczący OR PTAiIT

Najbliższe wydarzenia:

Brak zdarzeń do wyświetlenia.